Harvard Junior là trường mầm non song ngữ được dạy theo phương pháp Montessori. Trường được thành lập và điều hành bởi những thầy cô tận tâm nhất trong ngành mẫu giáo. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị cho trẻ trong độ tuổi mầm non việc dạy và học tân tiến như những nước phát triển, và song song vẫn tuân theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để đảm bảo sự phát triển song ngữ toàn diện cho trẻ. Con trẻ đến đây sẽ được học với giáo viên tiếng Anh và cả giáo viên tiếng Việt mỗi ngày, tạo điều kiện cho trẻ được học tiếng Anh trong điều kiện tốt nhất. Các bài giảng, giáo trình và phương pháp dạy cho trẻ đều được đảm bảo theo tiêu chuẩn Mỹ kết hợp với văn hoá quốc gia.

“Giáo dục không còn chủ yếu là truyền đạt kiến thức, nhưng phải có một con đường mới, tìm kiếm sự giải phóng tiềm năng của con người.”

–Cô Maria Montessori

HJ chào đón tất cả nhân viên và trẻ em thuộc mọi chủng tộc, tín ngưỡng và quốc tịch.

Hiệu Trưởng Nhà Trường

PRINCIPAL’S LETTER

Harvard Junior Kindergarten is a Bilingual Montessori School which specializes on educating kids aged 12 months to 6 years old to gain proficiency in both the English and Vietnamese languages. Our kindergarten is founded and operated by the most enthused and dedicated educators. We provide the kindergarten experience which meets global education standards. Our kindergarten ensures that every child is educated within a highly effective learning environment by assigning both English and Vietnamese teachers in each class. Every child is equipped with constant and creative learning opportunities for practice and growth. Harvard Junior Kindergarten takes pride in its strong advocacy to apply American curriculum and National Cultural Program practicable teaching techniques in its education system.

“Education should no longer be mostly imparting knowledge, but must take a new path, seeking the release of human potentials.”

–Maria Montessori

HJ welcome all staff and children of all races, creeds and nationalities.

School’s Principal

5 (100%) 1 vote

One thought to “Thư Ngỏ!!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *