Một chế độ dinh dưỡng tốt thôi là chưa đủ, bởi với trẻ nhỏ còn có sự hứng thú trong việc ăn uống sẽ giúp cho trẻ có một tinh thần tốt và khả năng … Toàn bộ thực phẩm được cung cấp hoàn toàn chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Thực đơn phong phú thay đổi theo tuần. Có chế độ ăn khác nhau để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và lựa chọn của từng trẻ.

Nuitrition

All food is provided with highest quality from reliable source. Menu items changes weekly. Different diets are designed to match the nutritional needs and choices of each child.

Rate this post

One thought to “Chế Độ Dinh Dưỡng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *