Chương trình học của HARVARD JUNIOR được thể hiện qua việc ứng dụng phương pháp Montessori qua tất cả các môn học: từ chương trình Văn Hoá Quốc Gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho đến các chương trình quốc tế như tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật…

Study program

The program of HARVARD JUNIOR is reflected in the application of the Montessori method through all subjects: from the National Cultural Program under the Ministry of Education & Training guideline to international programs such as English, music and fine arts

Phương Pháp Montessori                                                 

Khuyến khích sự phát triển tự nhiên, đồng thời giúp trẻ sớm bộc lộ những năng khiếu thiên bẩm, khả năng “thần đồng” trong mỗi cá nhân thông qua tiếp xúc với môi trường thật, sự vật thật. Thành công lớn của phương pháp Montessori là giáo dục trẻ óc sáng tạo, tư duy độc lập thông qua quá trình trải nghiệm, tiếp xúc, thao tác trực tiếp với các giáo cụ Montessori và tăng cường các hoạt động thực tế nhằm rèn luyện kỹ năng sống của trẻ. Montessori đã được rất nhiều bậc phụ huynh trên thế giới tin tưởng, ủng hộ và cho con em theo học.

Montessori Method

Encourage natural development and help children to express their natural talents and abilities in each individual through the real environment. The great success of the Montessori Method is to educate creative children, to think independently through experience, to interact directly with the Montessori instruments, and to intensify practical activities to train them. the child’s vitality. Montessori has been trusted by many parents around the world to support and supporeasier.

Âm nhạc quốc tế

Âm nhạc không những giúp trẻ thư giản mà còn phát triển trí não và chỉ số cảm xúc EQ cho trẻ, vì vậy HJ đã áp dụng chương trình English Songs sẽ làm cho các em thật sự yêu thích bộ môn này, bởi cách xây dựng giáo trình sinh động, phù hợp với độ tuổi của trẻ. Sự kết hợp giữa âm nhạc với mỹ thuật và Anh ngữ trong các bài học vừa giúp trẻ hứng thú học vừa dễ thực hành.

International Music

Music not only helps children to relax but also develops the mind and emotions EQ for children, so HJ has applied the English Songs will make them really love this subject, by way of building A lively textbook, suitable for the child’s age. The combination of music with fine arts and English in the lessons that both help children learn and easy to learn.

Mỹ thuật sáng tạo

Các lớp học mỹ thuật tại Harvard Junior được dạy phương pháp phát huy tối đa khả năng quan sát – phân tích, óc sáng tạo và cảm nhận cái đẹp trong thế giới quan xung quanh.
chúng tôi tuân thủ theo theo 04 nguyên tắc thực tiễn:
• Art production: Tạo ra các tác phẩm nghệ thuật (vẽ, nặn, cắt dán…).
• Art criticism: Nhận định và phê bình theo cách nhìn của trẻ.
• Art History: Hiểu về nguồn gốc hình thành nên thể loại nghệ thuật.
• Aesthetics: Khả năng hiểu về nghệ thuật và cái đẹp.

Creative Arts

Fine arts classes at Harvard Junior are taught to maximize the ability to observe – analyze, create and feel beauty in the surrounding world.

We follow the four principles of practice:

  • Art production: Create artwork (drawing, molding, collage …).
  • Art criticism: Identify and criticize the child’s perspective.
  • Art History: Understand the origin of the art form.
  • Aesthetics: The ability to understand art and beauty.

Ngoại khoá & rèn luyện thể chất

Sức khỏe đóng vai trò quan trọng đến việc phát triển lâu dài của trẻ, vì vậy nhà trường rất chú trọng đến việc vui chơi, hoạt động của trẻ thông qua các trò chơi vận động. Với sân chơi ngoài trời rộng rãi, thoáng mát, kết hợp với các bộ môn thể dục thể thao phù hợp với độ tuổi, trong đó có cả môn Nghệ thuật khiêu vũ (Dance for kids) học sinh sẽ được vui chơi, vận động để phát triển thể lực tốt.

Bên cạnh đó, các chương trình ngoại khóa được tổ chức hằng tháng, kết hợp với việc học theo chủ đề học tập và các lễ hội lớn trên toàn thế giới như: Vẽ về thiên nhiên, tiếng Anh dã ngoại (English Camp), Ngày hội âm nhạc (Music show), ngày hội thể thao (Sport day), ngày hội bang giá (Snow Day), Tết (Lunar New Year), Halloween, ngày của mẹ/cha (Mother’s Day & Father’s Day), lễ phục sinh (Easter), lễ Giáng Sinh (Christmas)… mang đến những sân chơi thú vị, đam mê học hỏi và phát huy tài năng của trẻ.

Extra-Cirricular & Physical Training

Health plays an important role in the long-term development of the child, so the school is very focused on the fun activity of children through the game of movement. With a spacious outdoor playground, combined with age-appropriate sports, including Dance for kids, students will have fun, to develop good physical.

In addition, extracurricular programs are held monthly, incorporating academic study and major festivals around the world, including: Drawing for Nature, English Camp, Music show, Sport day, Snow Day, Lunar New Year, Halloween, Mother’s Day & Father’s Day Easter, Christmas … bring exciting playgrounds, passion for learning and promoting children’s talents.

Rèn luyện kỹ năng sống

Đến với HJ, trẻ không những được chăm sóc chu đáo, chương trình học phong phú, giúp trẻ phát triển toàn diện mà còn được học các kỹ năng sống cần thiết như: Nói trước đám đông, kỹ năng trình bày, hùng biện, chăm sóc bản thân, kỹ năng làm việc đội/ nhóm… giúp trẻ tự tin, làm chủ được các tình huống giao tiếp, biết tự chăm sóc bản thân và thể hiện mình.

Life-skills

With HJ, the children are not only will be cared for, but also enriched with a variety of learning programs, such as: speaking in front of the crowd, presentation skills, rhetoric, take care of yourself, teamwork skills… help children to be confident, to master communication situations, to take care of themselves and to express themselves.