Lịch Sự Kiện Trong Năm

Harvard Junior áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến với tiêu chí tạo mọi cơ hội cho trẻ phát triển qua các hoạt động và trải nghiệm phong phú.

Apply advanced educational methods with the goal of creating every opportunity for your child to grow through a variety of activities and experiences.

LỊCH SỰ KIỆN TRONG NĂM

Yearly Festivals & Events schedule

Tháng 1 – January

– Lễ hội chào đón năm mới

(New Year)

Tháng 2 – February

– Đón Tết cổ truyền dân tộc (Lunar New Year)

– Lễ hội văn hóa dân gian Việt Nam (VN Cultural Festival)

Tháng 3 – March

– Ngày quốc tế Phụ nữ

(International Women’s Day)

Tháng 4 – April

– Ngày giải phóng miền Nam (Liberation Day)

– Ngày trồng cây xanh

(Planting Trees Day)

Tháng 5 – May

– Sinh nhật Bác Hồ

(HCM’s birthday)

– Ngày của Mẹ

(Mother’s Day)

-Ngày hội khám phá thế giới

(Exploring the World Day)

– Chào hè (Summer Vacation)

Tháng 6 – June

– Tết Thiếu nhi   

(Children’s Day)

– Tết Đoan ngọ

(Mid-Year Tet)

– Ngày môi trường

(Environment Day)

– Ngày Gia đình Việt Nam

(Vietnamese Family Day)

Tháng 7 – July

Tháng 8 – August

Tạm biệt hè

(Bye-bye to Summer)

Tháng 9 – September

– Quốc khánh Việt Nam

(National Day of Vietnam)

– Khai giảng (School opening)

– Ngày của Bố (Father’s Day)

– Ngày kính trọng người già

(Respect for the elderly day)

– Tết Trung thu

(Mid-Autumn Festival)

Tháng 10 – October

– Ngày hội thể thao

(Sports Festival)

– Ngày phụ nữ Việt Nam

(Vietnamese Women’s Day)

– Haloween

Tháng 11 – November

– Ngày nhà giáo Việt Nam

(Vietnamese Teacher’s Day)

Tháng 12 – December

– Triển lãm tranh của bé

(Exhibition of children’s paintings)

– Lễ giáng Sinh

(Christmas Day)

LỊCH SINH HOẠT HỔ TRỢ NĂNG KHIẾU TRONG TUẦN

Chương trình chi tiết chính thức cập nhật theo chủ điểm tuần, tháng, theo khung chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ GD&ĐT, tích hợp những nét đặc sắc của giáo dục mầm non Việt Nam, giáo trình song ngữ và phương pháp giáo dục Montessori.
✔ Tiếng Anh:

  • Học phương pháp Ngữ âm
  • Thẩm thấu Tiếng Anh tự nhiên với người bản ngữ trong các bài học, bài hát, hình ảnh và hoạt động xuyên suốt tuần học.

✔ Yoga, Võ thuật, Mỹ thuật, Thanh nhạc: Học với giáo viên chuyên ngành

✔ Năng khiếu và phát triển tài năng: Do Harvard Junior nghiên cứu và phát triển.

Weekly Ciriculum & Extra-Ciricular schedule:

The detailed timetable is updated weekly, according to MoET’s new curriculum framework, integrating the characteristics of early childhood education in Vietnam, bilingual teaching and teaching methods. Montessori education.

 English language

  • Phonics
  • Indulge in natural English with foreign speakers in lessons, songs, photos and activities throughout the week

 Yoga, Martial Arts, Art, Music: Study with specialized teachers

✔ Talent and Personal Development: Researched and developed by Harvard Junior

THỜI GIAN BIỂU & HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY (có giá trị tham khảo)

Daily Schedule (for viewing as example only)

Ngày 

Day 

Thời gian

Time

Thứ Hai

Monday

Thứ Ba

Tuesday

Thứ Tư

Wednesday

Thứ Năm

Thursday

Thứ Sáu

Friday

Sáng

Morning

7.00 – 7.45

Đón trẻ – Thể dục sáng/Morning greetings, exercise

7.45 – 8.15

Ăn sáng/Breakfast

8.15 – 9.00

TRANSPORTATION (What transportation can I travel on?)

Review

Establishing daily routines (Greetings, exercise, breakfast)

Review of basic commands in class (Example: “Please line –up”.)

Listening to music as class preparation

English:

Conversation Pattern: (My favorite transport) Example: “I like to travel by plane.”

The Alphabet:  What letter? E and F

Phonics: Letter E

Letter F

General topic: (Color) Blue and Green

9.00 – 9.15

Vệ sinh, ăn nhẹ /Hygiene care & light meal

9.15 – 11.00

     Science

Transportation

Sound

     Math

Numbers 1 and 2

Social Studies

Road Safety

Rules

 Crafts-making

(Art)

Car craft-making

     Activity

(Outdoor)

Shower

11.00 – 11.30

Vệ sinh – Ăn trưa/Hygiene care, lunch

11.30 – 11.45 

Nghỉ ngơi sau bữa ăn – Vệ sinh thay đồ/Rest after meals, clothes change

11.45 – 13.30

Ngủ trưa/Afternoon nap

Chiều

Afternoon

13.30 – 13.45

Vận động nhẹ/Light exercise

13.45 – 14.15

Ăn xế – vệ sinh/Afternoon snack, hygiene care

14.15 – 14.45

 
Hoạt động học –
Phát triển thẩm mỹ

Art class

 

 
Hoạt động học –
Phát triển thể chất

Physic class

Hoạt động học – Phát triển tình cảm quan hệ xã hội

EQ – emotions class

Hoạt động học – PT nhận thức

Cognition class

Hoạt động học – Phát triển ngôn ngữ

Language class

14.45 – 15.15

 Hoạt động góc/Recreation 

15.15 – 16.00

Rèn kỹ năng

Life skills

Phòng âm nhạc

Music lesson

Thư viện/Kể chuyện

Library /story telling

Rèn kỹ năng

Life skills

Hoạt động tự do

Free outdoor activities

16.00 – 16.30

Hoạt động ngoài trời/Outdoor Activities

16.30 – 17.00

Trả trẻ/Pick – up

             

Chương trình học sáng và chiều theo giáo án của giáo viên soạn, cố vấn chuyên môn chỉnh sữa và duyệt. Các bài giảng luôn hướng đến mục tiêu và phương pháp sau:

✔ Áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến với tiêu chí tạo mọi cơ hội cho trẻ phát triển qua các hoạt động và trải nghiệm phong phú, trên nền tảng chương trình Gíao dục mầm non mới của Việt Nam, Harvard Junior tích hợp những nét đặc sắc của phương pháp Montessori và quốc tế, với việc tham gia đồng thời của Harvard Junior, cha mẹ và chính các em.

✔ Bên cạnh việc phát triển hài hòa, toàn diện về Thể chất, Tình cảm – Xã hội, Nhận thức, Ngôn ngữ và Nghệ thuật, các em được bồi dưỡng và phát triển Tài năng một cách tự nhiên theo phương pháp Montessori. Với mô hình này các em được trang bị giá trị sống cơ bản; Kỹ năng sống thiết yếu; Tiếng Anh từ người bản ngữ và phần mềm chuyên dụng; Phát huy năng khiếu riêng; Tìm hiểu Văn hóa Việt Nam và nhân cách kiến thức nền tảng cho một công dân toàn cầu.

✔ Ngoài chương trình học cơ bản và bồi dưỡng phát triển tài năng theo mô hình riêng của Harvard Junior với môn tiếng Anh được dạy trực tiếp từ giáo viên nước ngoài, trẻ còn được tham gia các hoạt động đa dạng: các lễ hội của Việt Nam và quốc tế; Dã ngoại; Thể thao; Giao lưu kết bạn.

✔ Có sự kết hợp chặt chẽ giữa Harvard Junior và Cha mẹ trong việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ qua các hoạt động của nhà trường

Morning and afternoon program designed by instructors, dairy experts and reviewers. The lectures are always oriented towards the following objectives and methods:

 Apply advanced educational methods to create opportunities for children to develop through activities and experiences. Based on the new kindergarten program of Vietnam, Harvard Junior integrates features of the Montessori and international approach, with the simultaneous participation of Harvard Junior, parents and themselves.

 In addition to the harmonious, physical, emotional, social, cognitive, language and artistic development, they are naturally nurtured and developed according to the Montessori method. With this model they are equipped with basic living values; Life skills; English from native speakers; Promote personal aptitude; Become acquainted with school; Learn about Vietnamese culture and personality background knowledge for a global citizen.

 In addition to the core curriculum and retraining of Harvard Junior’s own model of English-language education taught directly by foreign teachers, the children also participate in a variety of activities: Vietnamese and international; Picnic; Sport; Make friends.

 There is a strong association between Harvard Junior and Parents in nurturing and educating their children through school activities

Call Now