BẢNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019 – 2020

TUITION FEE 2019 – 2020

 PHÍ HÀNG THÁNG/ Monthly Fees (VND)

 CHƯƠNG TRÌNH HC/ Study Program                           

HC PHÍ/ Tuition fee

SONG NG & MONTESSORI

 HC PHÍ/ Tuition fee

7.950.000
   Bilingual & Montessori

 BA ĂN/ Meals

Chi phí ăn gồm: ăn sáng, trưa và xế, 2 lần uống sữa, 1 lần uống nước trái

cây hoặc yogurt/ bánh flan/ yakult/ sinh tố theo mùa v.v…/ mỗi ngày

The meal fee includes: breakfast, lunch, snack, fresh milk x2, plus fruit or

yogurt/pancake/smoothie, etc/ day

 PHÍ/ Meals fee

1.540.000 VND

(70.000/Ngày/Day)

*Bao gồm phụ phí 10.000/ngày

 

PHÍ KHÁC/ Other Fees (VND)

NI DUNG/ Item MC PHÍ/ Fee GHI CHÚ/ Remarks
Ghi danh/ Registration 1.000.000 Đóng 1 lần và chỉ áp dụng cho học viên mới/

Apply once for new student only

Cơ sở hạ tầng/ Facilities 4.000.000 Mỗi năm/ Annually
Dã ngoại/  Field trip    800.000 3 tháng /  3 months
Đồng phục/ Uniforms    290.000 1 bộ/ 1 set
Cặp học sinh/ School bag     250.000 1 cái/ 1 unit
Mũ/ Hat      60.000 1 cái/ 1 unit
Bộ chăn gối nệm/ Sleep package     500.000 1 bộ/ 1 set
Học thử 01 ngày/ 01 days class trial                500.000 Dành cho học viên mới, tối đa 5 ngày

Applicable for new student only, 5 days trial maximum

Tiền ăn ngoài giờ/ Extra meal       30.000 Tính theo ngày/ Per day
Giữ trẻ ngoài giờ (17:00-18:30)/

Late pick up (17:00-18:30)

      30.000 Mỗi nữa tiếng/ Every half an hour
Giữ trẻ thứ 7/ Day care on Saturday     350.000 Đã bao gồm phí ăn/ Meals are included

ƯU ĐÃI/ Promotion

  • Harvard Junior có những ưu đãi dành riêng cho những gia đình có từ hai trẻ trở lên, tham gia học tại trường:

Harvard Junior offers special incentives to families who have more than 1 child enrolled in the school:

Trẻ thứ hai/ The second child Giảm 10% học phí/ 10% reduction of tuition fee
Trẻ thứ ba/ The third child onwards Giảm 15% học phí/ 15% reduction of tuition fee

Miễn phí đăng kí đăng kí nhập học cho trẻ thứ hai trở đi./ Registration fee is waived for the second child onwards.

  • Tặng 2.000.000đ thay lời cảm ơn và tri ân đến quý Phụ huynh của trường khi giới thiệu thành công mỗi học viên mới.

2,000,000đ will be offered to parents who successfully refer a new student to commence study at HJ.

GHI CHÚ/ Note

  • Học phí và phí ăn đóng theo quý/ Term payment applies to tuition & meal fees.
  • Học phí chỉ được chuyển nhượng và hoàn lại theo qui định của nhà trườ Fees are only transferable and refundable as according to School Fee Policies.
  • Nhà trường có quyền từ chối nhận trẻ trong khoảng thời gian quan sát 1 tháng đầu trẻ đi học. The school reserves the right to refuse to accept children within the first month of school.

Bảng học phí có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

School fees are effective from 01/12/2019.