BẢNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TUITION FEE 2018 – 2019

Giảm ngay 15% học phí cho 20 bé ghi danh trước ngày 15/07/2018.

15% off tuition fee promotion for 20 registrations prior to 15/07/2018.

    • Phí hằng tháng (VND)
    • Monthly Fee

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2018

Effective day: 01 Jun 2018                               

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Study Program
HỌC PHÍ
Tuition fee
SONG NGỮ & MONTESSORI
Bilingual & Montessori
7,950,000

Tiền ăn: 1,540,000 VND/tháng/month (70,000 VND/ngày/day).

Meal Fee

✔ Ghi chú:

Note

Học phí và tiền ăn đóng theo quý (3 tháng 1 lần bắt đầu tính từ ngày bé nhập học)

Term payment applies to Tuition Meal fees.

Giảm 7% học phí cho bé thứ 2 trong cùng một gia đình

Discount 7% Tuition fee will be applied for the 2nd child onward of the same parent.

Phụ huynh chỉ được chọn một trong các phương án giảm giá (nếu có trong từng thời kỳ)

Only 1 (one) promotion can be applied at a time and not valid in conjunction with other offers/discounts.

Học phí và tiền ăn sẽ không hoàn lại trong tất cả các trường hợp nghỉ học. Nếu trong trường hợp bé nghỉ dài ngày, phụ huynh vui long liên hệ với văn phòng trường.

Tuition and meal fees are not refundable in case of absence. Should your children be taking consecutive absent days please contact the school administration office

Nhà trường có quyền từ chối nhận trẻ trong khoảng thời gian quan sát 1 tháng đầu trẻ đi học.

The school has the right to refuse to accept children within the first month of school.

  • Phí hằng năm (VND)
  • Annual Fees

 

STT
No.
NỘI DUNG
Item
SỐ TIỀN
Price
GHI CHÚ
Remarks
1 Ghi danh
Registration
1,000,000 Không hoàn lại, chỉ áp dụng cho học viên mới đăng ký
Non-refundable and applicable once for new student only
2 Cơ Sở Vật Chất
Facilities
3,000,000 1 lần/ năm, không hoàn lại
One per year, non-refundable
3 Đồng phục
Uniforms
290,000  
4 Balo 250,000  
5
Hat
60,000  
6 Bộ chăn gối
Sleep package
500,000  
7 Học thử / ngày
Trial classes per day
500,000 Dành cho học viên mới
Applicable for new student only
8 Tiền ăn ngoài giờ
Extra meal
30,000 Tính theo ngày
Per day
9 Giữ bé ngoài giờ (17h00 – 18h30)
Late pick up (17:00 – 18:30)
30,000 30,000 vnd cho mỗi nửa tiếng

Every haft an hours 

10 Giữ bé  thứ 7
Day care on Saturday
300,000 Đã bao gồm tiền ăn

Included meal fee

Phụ huynh có nhu cầu dịch vụ xe đưa đón, vui lòng đăng ký tại văn phòng trường. Nhà trường sẽ tập hợp số lượng và liên hệ phụ huynh về thời gian chính thức đưa rước.

Please contact School Administration Office to register for the pick-up service. Administration Department will collect the information and contact parent at a later time for confirmation of exact pick-up timetable.

LIÊN HỆ

CONTACT POINT

Harvard Junior Kindergarten

Bilingual Montessori Education – Nurturing Brilliance

Campus 1: 100a Đường Nguyễn Đình Chính, P.15, Phú Nhuận

Hotline: 028 3844 1115 – 0916 035769

Campus 2: 32-36 Đường số 1, KDC CityLand Center Hills Trần Thị Nghỉ, P.7, Gò Vấp

Hotline: 028 6660 8880 – 0916 035769

Website: http://www.harvardjunior.edu.vn/

FB: https://www.facebook.com/hjkindergarten