Bảng Học Phí Năm Học 2022 -2023

 

TUITION FEE 2022 – 2023

 PHÍ HÀNG THÁNG/ Monthly Fees (VND)

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC/ Study Program                           

HỌC PHÍ/ Tuition fee

SONG NGỮ & MONTESSORI

 HỌC PHÍ/ Tuition fee

9.150.000
   Bilingual & Montessori

 BỮA ĂN/ Meals

Chi phí ăn gồm: ăn sáng, trưa và xế, 2 lần uống sữa, 1 lần uống nước trái

cây hoặc yogurt/ bánh flan/ yakult/ sinh tố theo mùa v.v…/ mỗi ngày

The meal fee includes: breakfast, lunch, snack, fresh milk x2, plus fruit or

yogurt/pancake/smoothie, etc/ day

 PHÍ/ Meals fee

1.870.000 VND

(85.000/Ngày/Day)

*Bao gồm phụ phí 15.000/ngày

 

PHÍ KHÁC/ Other Fees (VND)

NỘI DUNG/ Item

MỨC PHÍ/ Fee

GHI CHÚ/ Remarks

Ghi danh/ Registration

2.000.000

Đóng 1 lần và chỉ áp dụng cho học viên mới/

Apply once for new student only

Cơ sở hạ tầng/ Facilities

5.000.000

Mỗi năm/ Annually

Dã ngoại/  Field trip

   900.000

3 tháng /  3 months

Đồng phục/ Uniforms

   350.000

1 bộ/ 1 set

Cặp học sinh/ School bag

    250.000

1 cái/ 1 unit

Mũ/ Hat

     100.000

1 cái/ 1 unit

Bộ chăn gối nệm/ Sleep package

    600.000

1 bộ/ 1 set

Học thử 01 ngày/ 01 days class trial

     600.000

Dành cho học viên mới, tối đa 5 ngày

Applicable for new student only, 5 days trial maximum

Tiền ăn ngoài giờ/ Extra meal

      30.000

Tính theo ngày/ Per day

Giữ trẻ ngoài giờ (17:00-18:30)/

Late pick up (17:00-18:30)

      30.000

Mỗi nữa tiếng/ Every half an hour

Giữ trẻ thứ 7/ Day care on Saturday

    500.000

Đã bao gồm phí ăn/ Meals are included

ƯU ĐÃI/ Promotion

  • Harvard Junior có những ưu đãi dành riêng cho những gia đình có từ hai trẻ trở lên, tham gia học tại trường:

Harvard Junior offers special incentives to families who have more than 1 child enrolled in the school:

Trẻ thứ hai/ The second child

Giảm 10% học phí/ 10% reduction of tuition fee

Trẻ thứ ba/ The third child onwards

Giảm 15% học phí/ 15% reduction of tuition fee

Miễn phí đăng kí đăng kí nhập học cho trẻ thứ hai trở đi./ Registration fee is waived for the second child onwards.

  • Tặng 2.000.000đ thay lời cảm ơn và tri ân đến quý Phụ huynh của trường khi giới thiệu thành công mỗi học viên mới.

2,000,000đ will be offered to parents who successfully refer a new student to commence study at HJ.

GHI CHÚ/ Note

  • Học phí và phí ăn đóng theo quý/ Term payment applies to tuition & meal fees.
  • Học phí chỉ được chuyển nhượng và hoàn lại theo qui định của nhà trường Fees are only transferable and refundable as according to School Fee Policies.
  • Nhà trường có quyền từ chối nhận trẻ trong khoảng thời gian quan sát 1 tháng đầu trẻ đi học. The school reserves the right to refuse to accept children within the first month of school.

Bảng học phí có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

School fees are effective from 01/12/2019.

Call Now